پنهان بودن خدا الحاد را توجیه نمی کند
29 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1384 - شماره 99 » (11 صفحه - از 73 تا 83)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پنهان بودن خدا الحاد را توجیه نمی کند.([1]) چکیده یکی از پرسش های اساسی که دغدغه همیشگی تمام انسان ها، بخصوص فیلسوفان دین بوده و هست، این است که آیا قراینی بر وجود خدا هست یا نه. پاسخی که راسل به این مسئله داده این است که چنین قراینی وجود ندارد و اگر فرضاً خدایی وجود داشته باشد، خود مقصر است که قراین کافی در اختیار انسان ننهاده است. نویسنده، که از فیلسوفان دین و موحد است، برآن است تا به این استدلال پاسخ داده و بابررسی انواع قراین و ادلّه، قراین بر وجود خدا را فراوان بداند. پل موزر در پاسخ به اینکه چرا تمام انسان ها نمی توانند به این شناخت نایل آیند، معتقد است که چون آنان از توانایی خود برای شناخت خدا استفاده نمی کنند، تقصیر متوجه خود آن هاست. وی با مراجعه به متون مقدس و استناد به آن ها، این شناخت را از طریق مواجهه مهربانانه و صمیمانه با خداوند می داند. بنابراین، اگر بناست خدا را بشناسیم، لازم است در بینش و نگرش خود نسبت به خداوند و قراین دال بر وجود او تغییری به وجود آوریم. دیدن قراین وجود خدا و شناخت او به چشم بینا برای دیدن و گوش شنوا برای شنیدن نیاز دارد. (مترجم) «معنایی هست که طبق آن خداوند خود را پنهان و ناپیدا می سازد. این ناپیدایی گاه بدان جهت است که ما نابجا به دنبال او هستیم ... یا در میان آن چیزهایی به دنبال او هستیم که می توانیم ببینیم، تا اینکه در یک صبح تار متوجه می شویم که او را کاملا گم کرده ایم; زیرا او از انجام فرمان ما سرپیچی می کند. این امر گاه بدان دلیل است که ما از جستوجوی مناسب او خودداری توأم با احتیاط می کنیم. بارها و بارها او در همان جایی است که ما یقین قطعی داریم که در آنجا نیست.» (پل شرر)([2])