استنتاج از راه بهترین تبیین
41 بازدید
محل نشر: ذهن » پاییز 1384 - شماره 23 » (10 صفحه - از 145 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استنتاج از راهِ بهترین تبیین1 ترجمة رحمت الله رضایی* اشاره مساله استقراء یکی از مسایل مهم در فلسفة علم است. هارمن در این مقاله ادّعا می‌کند که استقرای شمارشی صورت معتبری از استدلال غیرقیاسی نیست و اگر هم در موردی صورت معتبری باشد، نوع خاصی از استدلال است که می‌توانیم آن‌را استنتاج از راه بهترین تبیین یا قیاس فرضی بنامیم. وی این نوع استدلال را با مثال‌هایی توضیح می‌دهد و مکانیسم آن‌را روشن می‌سازد. کلیدواژه‌ها: استقراء، استقرای شمارشی، استنتاج از راه بهترین تبیین، قیاس فرضی * * * می‌خواهم ادعا کنم که استنتاج شمارشی (enumerative induction)، فی‌حد نفسه، نمی‌بایست شکل موجه از استنتاج غیرقیاسی محسوب شود.2 من مدعی هستم در مواردی که به نظر می‌رسد یک استنتاج موجه، مصداقی از استنتاج شمارشی است، آن استنتاج باید مصداق خاصی قسم دیگری از استنتاجی توصیف شود که من آن را »استنتاج از راه بهترین تبیین» (inference to the best explanation) می‌نامم. مدعای من در بخش نخست این مقاله اینگونه است: من مدعی هستم حتی در صورتی که اگر کسی استنتاج شمارشی را به عنوان شکلی از استنتاج غیرقیاسی بپذیرد، مجبور است که وجود _______________________________ *. کارشناس ارشد از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).