معرفت دینی و سکولار
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به غرض تبیین دیدگاه عادل ضاهر و نقد آن تدوین شده, تلاش دارد کاستی آن را بیان نماید.