حواس؛ تعداد وکارکردهای معرفت شناختی آنها
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به همایش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ارسال و پذیرفته شده است که به زودی چاپ خواهد شد. در این مقاله تلاش شده حواس باطنی, تعداد آنها و کارکردهای هریک بخصوص قوه واهمه بررسی شده و نتایج معرفت شناختی از آن گرفته شده است.