رسم و کارکردهای معرفت شناختی آن
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای که در آن تلاش شده به کارکردهای معرفت شناختی رسم توجه شود و تعمیم هایی در حوزه و قلمرو رسم ترسیم گردد. قرار است به زودی در یکی از مجلات منطقی چاپ شود.