نقد و بررسی اشکالات استاد مطهری بر عقل بالقوه
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تلاش می شود به اشکالات استاد مطهری بر ابن سینا درباره عقل بالقوه بررسی و به آن جواب داده شود. به زودی در یکی از مجلات چاپ خواهد شد.