تناقض باورى
34 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1383 - شماره 3 » (21 صفحه - از 133 تا 153)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تناقض‏باوری1 چکیده مقاله حاضر اثر گراهام پریست، منطقدان و نویسنده معاصر است. وی در این مقاله می‏خواهد بر این اجماع که «اجتماع نقیضین محال است»، نقطه پایان نهاده، آن را نه تنها محتمل، بلکه محقَّق نشان دهد. برای این منظور، به مواردی اشاره می‏کند که تناقض‏نما هستند و این موارد را مختّص به زمان و مکان خاص نمی‏داند. از سویی دیگر، ادلّه اقامه شده بر استحاله اجتماع را خالی از اشکال نمی‏بیند. آنگاه وی نتیجه می‏گیرد که برخی تناقض‏ها محال نیستند و به تعبیر دیگر، برخی امور هم صادق‏اند و هم کاذب. قابل یادآورس است که قبل از ترجمه این مقاله, چنین نوشته ای در زبان فارسی وجود نداشت. کلید واژه‏ها تناقض‏باوری، فراسازگاری، ارتفاع نقیضین، عقلانیت، پارادوکس، اجتماع نقیضین