نظام معرفت شناختی سینوی؛ جلد اول: ادراک حسی
41 بازدید
ناشر: موسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
تلاش بر آن است در کتاب, مجموعه ای از اندیشه های معرفت شناختی ابن سینا درباب ادراک و تعقل ارائه شده و زوایای پنهان آن آشکار گردد. جلد اول به بحث ادراک و زوایای پیدای و پنهان آن می‌پردازد و جلد دوم به ساحت‌های عقل اختصاص دارد. این کتاب در دو جلد آماده چاپ است؛ شاید تا پایان همین سال چاپ گرد.