اصطلاحنامه معرفت شناسی
34 بازدید
ناشر: مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
نقش: محقق
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
بسیاری از کارهای آن و از جمله اصطلاحیابی و ترجمه اصطلاحات انگلیسی آن توسط اینجانب انجام شده است؛ اما مصلحت اقتضا داشت به نام گروهی ثبت شود که برخی از آنان, کمترین نقش را داشته اند. به هرحال, ...........
آدرس اینترنتی